• Facebook
  • Instagram

Política de Privacidade

A Federación de Empresarios de Perruquería e Estética de Galicia (FEPEGA), informa aos usuarios do sitio web sobre a súa política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser recabados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web.

Neste sentido FEPEGA garantiza o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos personais, reflexada na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Reglamento de Desenrolo da LOPD.

O uso desta web implica a aceptación desta Política de Privacidade.